İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezinde, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı yapıldı. Matra Projeleri kapsamında başlatılan Türkiye’de bütün acil çağrıların 112 sisteminde toplanması çalışmaları kapsamında yürütülen proje hakkında Vali Ayyıldız’a kurum yetkileri tarafından sunum yapıldı. Toplantıda Vali Ayyıldız ve katılımcılara yeni projenin ayrıntıları anlatıldı.

 

Toplantıda, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendiren ve 24 saat sürekli erişim esasına dayanan projenin daha kapsamlı olması ve geliştirilmesi konuları ele alındı.

 

Türkiye’ de 112 acil çağrı numarasının yaygın şekilde suiistimal edilmesi konusunun da konuşulduğu toplantıda, proje kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde olan Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunulmasında vatandaşların 250 lira idari para cezası ile karışılacakları belirtildi. Asılsız ihbarların tekerrür etmesi sonucunda bu cezanın iki katı olacağı ifade edildi.

 

Kurumunun çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Ayyıldız, Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Merkezinde çalışan görevliler ile bir araya geldi. Merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ayyıldız, acil çağrı uygulamasını test etti.