Kurumumuz İş güvenliği Uzmanı Osman TAN tarafından iki grup olmak üzere;
1. Grup :17.09.2019,
2. Grup :18.09.2019
tarihlerinde  kurum personeline temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir.