İdari Büronun Görevleri:

A- A+
 
MADDE 8 – (1) İdari büronun görevleri şunlardır:
 
a) Müdürlüğe yapılan acil çağrı dışındaki tüm aramaları cevaplandırarak gerekli birimlere aktarmak,
 
b) Gelen ve giden evrak ile dilekçelerin havale ve takibini yapmak, defter ve bilgisayar kayıtlarını tutmak, müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili yazışmaları yapmak,
 
c) Müdürlük personeli ile ilgili dosyaları tutmak, izin, vardiya değişikliği ve mal beyanı gibi işleri takip etmek,
 
ç) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yapmak.