Kurumumuz Bilgi işlem Sorumlusu Mühendis Osman TAN tarafından
iki grup olmak üzere;
1. Grup :17.09.2019,
2. Grup :18.09.2019
E-içişleri (izin, e-dilekçe,mal bildirim v.b) modül eğitimi verilmiştir