Özgeçmiş:
                                      
 
                                        e-posta: t.volkan.bayat@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                 Tuncay Volkan BAYAT
           112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü
 
(1) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 

a) 112 Acil Çağrı Merkezinin iş ve işlemlerini 3152 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek,

 

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.